Válaszok

Olvasd el mi mit gondolunk és hiszünk!

A legtöbb zsidó, és a rabbik miért nem hisznek Jézusban?

A helyi közösségükért való felelősségük súlya alatt kevés rabbi fontolja meg ezt a témát nyíltan vagy netán egy szimpatizáló hozzáállással. A nyitottság hiányának megvan az oka. A rabbinikus teológia különbözik a biblikus teológiától. A rabbinikus judaizmus nem a Biblia vallása. Ez a szétválás már Jézus korát megelőzően elkezdődött a különböző csoportok között. Jesua idejében a zsidó vallás különböző szektákra bomlott, mindegyiknek megvoltak a saját tanaik és hitük.
Miután i. sz. 70-ben lerombolták a Templomot – ami véget vetett a papságnak és az áldozati rendszernek –, a zsidó közösségnek már csak kevés választási lehetősége maradt. A Templom utáni judaizmusban a Tanakh helyett egyre inkább a Talmud és a rabbinikus hagyományok kerültek a zsidó élet és gondolkodás középpontjába. Ennek eredményeként – mivel ezekben a hagyományokban nem volt helye Jézusnak –, előre eldöntött ténnyé vált, hogy ő nem a Messiás. De vajon minden rabbi erre a következtetésre jutott? Olvass tovább ›

Hogyan bizonyítható Jézus zsidósága?

Jézus híre elterjedt a világban és számos teória született arról, hogy vajon honnan is származik. Pár írásos feljegyzéssel szeretnénk eloszlatni minden kétséget Jézus zsidósága felől. Olvass tovább! ›

Kicsoda Jézus?

A mai világban alig lehet olyan ember, aki nem hallotta Jézus nevét. Sok dolog juthat elsőre eszedbe róla. A kép a fejedben lehet egy kedves egyszerű ruhában öltözött barna hosszú hajú bölcs tanító, de vajon tényleg csak ennyi lenne? Ő azt állította magáról, hogy Ő az Isten fia. Vajon ez tényleg igaz? Miért követték őt? Tudd meg, olvass tovább ›

Milyen bizonyíték van arra, hogy Jézus feltámadt a halálból?

Ha valaki meg akarja cáfolni a keresztyén hitet, akkor tulajdonképpen Jézus feltámadását kell megcáfolnia. Ha ez sikerül, akkor az egész keresztyén koncepció kártyavárként hullik szét. A világtörténelem legnagyobb rejtélyének, Jézus feltámadásának oknyomozó felderítésébe szeretnénk bevonni ezzel az írással. Olvass tovább! ›

Mi a bűn?

A „bűn” szóhoz mindenki más jelentést társít. Némelyek számára ez már semmi jelentőséggel nem bír. Szerintük ez csak arra jó, hogy megtámogassa egyes elavult erkölcsiségű vallásos emberek vaskalapos önigazságát. Mások számára a bűn szó a büntetéstől való félelmet idézi fel, és azt az érzést, hogy ‘soha nem leszek elég jó’.
Olvass tovább! ›

Hogy lehet hinni az Újszövetségben? Nincsen-e tele antiszemitizmussal?

Az Újszövetségben, különösen a fordításokban szerepelnek olyan fordulatok, amelyeket félreértve a történelem során egyes keresztények muníciót gyűjthettek antiszemita indulatukhoz. Olvass tovább ›

A keresztények nem három Istenben hisznek?

Nem. Ez egy nagyon elterjedt hamis beállítás, hogy míg a zsidók egy Istenben hisznek, a keresztények háromban. A tény az, hogy a kereszténység ugyanolyan szilárdan monoteista, mint a judaizmus. Tehát, a rövid válaszunk: nem. Az erős politeista hatás miatt a héber Írások Isten egységét hangsúlyozzák. Egyes szavak, igék, nevek, névmások többes számú használata azonban nem zárja ki ennek az egységnek az összetettségét. Az sem idegen a héber Szentírástól, hogy Istennek legyen fia, hiszen Izraelt is így nevezi. Sőt, magára a Fiúra is találunk utalást. Az is gyakran előfordul, hogy az Örökkévaló emberi formában jelenik meg a földön. Olvass tovább ›

Az Újszövetség nincsen tele ellentmondásokkal?

Érdekes dolog a hit összefüggése az ÚSzben levő esetleges ellentmondásokkal. Akik hisznek Jézus messiási voltában, helyettesítő áldozatában és feltámadásában, azokat, úgy tűnik, semmilyen vélt vagy valós ellentmondás nem tud megingatni a hitükben. Megfordítva: ha sikerül minden ellentmondásról bebizonyítani, hogy valójában nem az, vajon azok, akik nem hisznek, ettől hívőkké válnake? Csak miután ezen elgondolkodtál, és a szívedben erre őszinte igennel válaszoltál, akkor érdemes tovább olvasnod. Olvass tovább ›

Hogyan lehet a Holokauszt szörnyűségei után - nemhogy Jézusban, de egyáltalán - I_tenben hinni?

I_ten világossá tette a Szentírásban, hogy nincs üdvösség máshol, egyedül csak az Ö_való nevében. Ha tehát a Holokauszt képtelenné tette a zsidó népet arra, hogy meghallja az örömüzenet, és bízzon az egyetlen üdvözítő névben, akkor az antiszemiták győztek. Sikeresen elérték Izráel biztos lelki pusztulását, amikor lehetetlenné tették számunkra az Ő nevének segítségül hívását. Olvass tovább! › 

Hát nem a mennybe megy minden jó ember?

De ha a mennyország létezik, hogyan juthatunk be?
Egyáltalán, ki juthat be? És ki nem? Hogyan lehetünk biztosak benne, hogy oda jutunk? Valószínűleg a legtöbben az átlagemberek közé sorolnánk magunkat, nem a teljesen tökéletes, de nem is a szörnyen gonoszok közé. Inkább alapvetően jónak gondoljuk magunkat. És ha van mennyország, hát nem minden jó ember oda megy?

Olvass tovább ›

Ti most keresztyének vagytok, vagy zsidók?

Egyszerre mindkettő: 100% zsidó és 100% keresztyén. Ez számunkra nem ellentmondás. Sőt, úgy gondoljuk, hogy a zsidóságunk épp azzal teljesedik ki, hogy Jézust mint Messiást követjük. Hogyan lehetséges ez?

Olvass tovább ›

Kik azok a messiási zsidók?

A Jézusban hívő zsidók manapság különböző megnevezéseket használnak magukra. Egyesek a “messiási zsidó” kifejezést preferálják, mások inkább azt mondják, hogy a “messiási zsidósághoz tartoznak”, vagy “zsidó keresztyénként” mutatkoznak be… Olvass tovább! › 

A Zsidók Jézusért nem egy szekta?

Nem, nem az. Jóllehet, valószínűleg minden szekta ezt mondaná magáról… Nézzük máshonnan: nem vagyunk egyház sem. Missziós szolgálat vagyunk, munkatársaink különböző keresztyén gyülekezetek élő hitű tagjai. Ami összehoz minket, az az Istentől kapott elhívásunk, hogy Jézusról beszéljünk zsidó embereknek.

A zsidók nem hisznek a térítésben. Miért próbáltok mindenkit rávenni, hogy abban higgyenek, amiben ti?

Miért olyan fontos, hogy beszéljünk róla neked? Azért, mert ez a küldetésünk!
Olvass tovább! ›

Mégtöbb válasz..

Lépj velünk kapcsolatba!

Mégtöbb tudnivaló a Zsidók Jézuért-ról…

Maradjunk kapcsolatban!

Tedd meg a következő lépést az utadon!

Ez csak néhány munkatársunk, akik most is rendelkezésre állnak, hogy válaszoljanak a Jézusba vetett zsidó hittel kapcsolatos kérdéseidre. Keress valakit, aki egyedülálló módon képes megérteni és támogatni téged.

Tar Kata

Tar Kata

Egyetemi éveim után a keresés újtára léptem. Rádöbbentem, hogy létezik egy láthatatlan világ is. Egy éjszakán barátaim körében Isten megérintett, meggyőzött szeretetéről és arról, hogy Tőle távol egy végzetesen rossz irányba tart az életem.
Tudom, hogy  az Örökkévaló saját népem hitének és küldetésének helyreállításában, fizikai hazatérésében akar engem használni. Ez az én elhívásom.

Hajdu Ildikó

Hajdu Ildikó

Nem tartottam magam zsidónak, hiszen semmit sem tudtam a hagyományokról, szokásokról, történelemről, teljesen ateista szellemben  nőttem fel. Zsidó származásomra vélenlenül derült fény tizenéves koromban.  Sokáig tartó kemény vitatkozások után rájöttem, hogy valóban létezik Isten. Megértettem az elhívásomat is: Isten világosságul „adott” zsidó és nem zsidó emberek számára.  Ez az én küldetésem.