A Sokaságról

A Máté Evangéliumának 28 fejezetéről 20 eredeti, nagy méretű festmény készült azzal a szándékkal, hogy bemutassák a könyvben megjelenő fő témákat, eseményeket és üzeneteket. Ha az elbeszélés ívét a szövegen illetve a művészi illusztráción keresztül vizsgáljuk, nyilvánvalóvá válik, hogy ez ugyanannak a zsidó történelemnek és életnek a folytatása, amely Malakiásnál látszólag véget ért.

Miért Máté evangéliuma?

A Máté Evangéliumát gyakran szokták a leginkább zsidó” evangéliumi beszámolóként emlegetni. Az a Máté írta, aki Jesua (Jézus) tanítványa lett. Máté zsidó volt, de mielőtt Jézus követését választotta volna, adószedőként működött. Emiatt korának zsidósága megvetette őt, hiszen a megszálló római hatalom kiszolgálója volt. Árulónak tekintették. Az adószedők továbbá az előírtnál gyakran több pénzt szedtek be. Azonban, a Jesuával való találkozás hatására Máté felhagyott korábbi foglalkozásával, mert meggyőződött, hogy Jesua nem más, mint a régóta várt Messiás és az Isten fia. Máté szemtanúként tudósít Jézus szolgálatáról, és számos messiási prófécia beteljesedését dokumentálja az Istentől ihletett beszámolójában. Mindettől válik ez a könyv egy életet átformáló olvasmánnyá. Máté könyvének szinte minden fejezetében utal a héber Írásokra. A képek nagy része ezekre a zsidó témákra épül.

 

Miért Sokaság?

Jesua (Jézus) minden emberrel törődik, és irgalommal fordul azok felé is, akik elutasítják Őt. Ez a Máté evangéliumának egyik központi témája, és ezt kívántuk hangsúlyozni, amikor címet választottunk ennek a sorozatnak: Sokaság. Az a műalkotás, amely a Máté 5. fejezetéhez társul, szintén központi képe a festménysorozatnak, és a művészeti könyv borítóképeként is szolgál. A sokaság vagy tömeg fogalma 27-szer jelenik meg a Máté szerinti evangéliumi beszámolóban. Itt olvasható 3 a 27 közül a 2011-ben revideált Károli fordítás szerint:

  1. „Látva a sokaságot felment a hegyre, […] és így tanította őket:” — Máté 5:12
  2. „Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a pásztor nélküli juhok.” — Máté 9:36
  3. „Amikor Jézus kiszállt [a hajóból], nagy sokaságot látott maga körül, megszánta őket, és meggyógyította betegeiket.” — Máté 14:14

 

A festőről

A bronxi születésű Steffi Geiser Rubin erős zsidó közegben nevelkedett. 1971 januárjában találkozott egy Moishe Rosen nevű emberrel a UC Berkeley Egyetem campusán egy Biblia-tanulmányozás okán.  „Szerinted, mit vár tőled az Örökkévaló?” – kérdezte tőle Moishe. Néhány nappal később, miután végigolvasta a négy Evangéliumot (szemtanúk beszámolóját Jézus életéről) Steffi úgy döntött, hogy Jesuába (Jézusba) veti a hitét. Miután Jesua követője lett, a San Franciscó-i Simpson Bibliai Főiskolán tanult. Egyik alapító tagja volt a Zsidók Jézusért Missziónak. A mozgalom korai szakaszában rengeteg lehetősége nyílt arra, hogy tehetségét a művészet, a dráma, az írás és a zene területén, az Örökkévaló szolgálatában gyümölcsöztesse, többek közt az első Liberating Wailing Wall nevű zenei együttessel való utazásai során. Nemrégiben mesterfokozatot szerzett a Baltimore-i Towson Egyetem Héber Intézeténél judaisztika szakon. A lehetőség, hogy a Máté Evangéliumának művészi illusztrációja során annyi sok év után újra együttműködjön a Zsidók Jézusért Misszióval, a régi szép időket idézi szémára. Steffi jelenleg a North Carolina-i Chapel Hillen élvezi az életet.

A festményekről

A Sokaság elnevezésű, húsz eredeti festményből álló sorozatot Steffi Geiser Rubin készítette. A kulcsversek, az Ószövetségi utalások és a képi ötletek a művész és a Zsidók Jézusért Misszió közös munkájának gyümölcse. Ez a műalkotás nagy erővel mutatja be Máté Evangéliumának sok kulcstémáját és -üzenetét. A 2o eredeti kép mindegyikét 91,44cm x 121,92cm (36” x 48”, portré) feszített vászonra festette akril festékkel. Az USÁ-ból megrendelhető eredeti is utánnyomott képekről információt itt talál: http://store.jewsforjesus.org/

A kiállított képek megvásárolhatók: Ezzel kapcsolatban kérjük keresse Hajdu Ildikót:

Email:       [email protected]
Telefon:    06-70-776-1226

 

Kapcsolat

Egyéb ügyben ide kattintva felveheti velünk a kapcsolatot.