Hogyan ismerhetem meg Istent?

Hogyan ismerhetem meg Istent?

Senki nem nyer üdvösséget attól, hogy megnyom egy gombot. Viszont, ha hiszel az Isten Igéjében, és elfogadod Tőle Jesuában, Jézusban, a Messiásban az üdvösség ajándékát, megmenekülhetsz. Ahhoz, hogy üdvösséget kapj, az alábbi négy bibliai állítást szükséges elhinned, és azokkal egyetértened:

1. A Biblia szerint senki sem jó.

“Az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent? Mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem.  … mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.” Zsoltárok 14:2-3; Róma 3:23

„Egyetértek a Bibliával, és beismerem Isten előtt, hogy bűnös ember vagyok. Nem ütöm meg a jóság isteni mércéjét. Tudom, hogy önmagamban soha nem lehetek elég jó.”

2. A Biblia szerint a bűn választ el minket Istentől:

… hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. ♦ Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet a Messiás Jézusban, a mi Urunkban. (Ézsaiás 59:2; Róma 6:23)

„Egyetértek a Bibliával, és hiszem, hogy a bűneim elválasztanak Istentől. Méltó vagyok a halálbüntetésre, és szükségem van Isten megbocsátására és arra, hogy Ö örök életet ajándékozzon nekem.”

3. A Biblia szerint a Messiás bűnhődött a mi bűneinkért

“Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. ♦ Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy a Messiás már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.” Róma 5:8; Ézsaiás 53:5

„Egyetértek a Bibliával, és hiszem, hogy Jézus, a Messiás azért halt meg, hogy kifizesse a bűneimért való büntetést.”

4. A Biblia szerint Jesua feltámadását elfogadva és őt Úrnak nevezve megmenekülünk:

“Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. ♦ Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében.” Róma 10:9; János 1:12

Kész vagy?

Egyetértesz a Bibliával, és hiszed, hogy Jézus feltámadt a halálból? Kész vagy-e arra, hogy Uradnak valljad Őt, higgy az Ő nevében, és személyes Megmentődnek fogadd Őt el?

Ha igen, szólítsd meg őt és mondd el neki saját szavaiddal, hogy szeretnéd elfogadni a megváltásodat.
Valahogy így: „Úr Jézus (Jesua), elismerem, hogy eddig nem kerestelek, és hogy vétkeztem Isten ellen és hogy igazából méltó vagyok a halálra. Elismerem, hogy cselekedeteim sem tudnak megmenteni, egyedül csak te. Kérlek, bocsáss meg nekem, vedd el bűnömet és tisztíts meg engem! Köszönöm, hogy kifizetted a bűneimért járó büntetést, és elhiszem, hogy meghaltál, eltemettek, de harmadnap feltámadtál.
Elfogadom bűneim bocsánatát és az örök életet. Kérlek, költözz az életembe, légy uram és megváltóm, és formálj azzá az emberré, akivé szeretnéd, hogy váljak. Ámen.”

Imádságban befogadtam Jézust!

Isten mindenkinél jobban ismeri a szíved. Ha talán most még nem is értesz minden részletet, de elhiszed azt, amit az imént Istennek az imádságodban mondtál, a Biblia állítása szerint megmenekültél, üdvösséget nyertél!

 

Mazel tov! Veled együtt örülünk, és izgatottan nézünk elébe annak az új hit-utazásnak, amit most elkezdtél. Szeretnénk személyes kapcsolatban maradni veled, hogy bátoríthassunk, és esetleges kérdéseidre válaszolhassunk. Kérlek, szánj rá egy pár percet, hogy felvedd velünk a kapcsolatot, és meg fogunk keresni e-mailben vagy telefonon, ahogy számodra megfelelő. Addig is álljon itt néhány jótanács új hited első lépéseihez.

  • Fontos, hogy minden nap olvasd a Bibliát, még ha csak 15 percet tudsz is rászánni. Ahogy a csecsemő növekedéséhez elengedhetetlen a tej, úgy segít növekedésedben az Isten Igéje, a lelki-szellemi táplálékod. Kezdd az Újszövetség 4. könyvének, a János Evangéliumának olvasásával!
  • Az is fontos, hogy imádkozz. Isten közösségben akar veled lenni bibliaolvasásod közben és hálaadásodon keresztül, továbbá, különleges kéréseidre is kíváncsi – a legkisebb részletek is érdeklik. Szólj Istenhez annak tudatában, hogy Ő meghallgat téged, sőt, válaszol is! Úgy is imádkozhatsz, hogy felolvasod a Zsoltárokat, és azokat a saját imáidként mondod el.
  • Fontos, hogy keresd más Jézus-hívők társaságát, és tanulj tőlük. Legyen az akár egy helyi Messiás-hívő vagy más felekezetű közösség, akár valakinek az otthonában találkozó Biblia-tanulmányozó csoport, az Urat szerető testvérekkel való közösség mindenképpen a bátorításodat fogja szolgálni. Hadd segítsünk neked megtalálni azt a jó helyet, ahol a hited valóban növekedni tud!
  • Isten azt várja tőlünk, hogy a hitünkről másoknak is beszéljünk. Ez először egy kicsit ijesztőnek tűnhet, de de ha nyíltan megvallod mások előtt az Istenbe vetett hitedet, Ő veled lesz. Szívesen segítünk ebben, különösen, ha az foglalkoztat, hogy a családodnak vagy a barátaidnak beszélj a hitedről. Először mondd el a hitre jutásodat valakinek, aki maga is hisz Jézusban! Ez segíteni fog abban, hogy az újonnan megtalált hitedet hogyan tudod a legvilágosabban megfogalmazni.

Isten szeretete és békessége vezessen további utadon!
A Zsidók Jézusért misszió csapata

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Ha a fentiek segítettek abban, hogy elfogadd Jézust, mint Messiást és megváltódat, vagy ha még kérdéseid vannak, beszélgess személyesen egyik munkatársunkkal! Szeretnénk tudni rólad és segíteni az első lépésekben.