Rólunk

Kik vagyunk?

Mi, Zsidók Jézusért misszionáriusként szolgálunk zsidó népünk felé, és zsidó misszionáriusként az egész világ felé. A 70-es évek elején kezdtük meg működésünket az Egyesült Államokban, és ma Isten kegyelméből már 11 országban vannak misszionáriusaink: Ausztráliában,  Brazíliában, Kanadában, Angliában, Franciaországban, Németországban, Magyarországon, Izraelben, Oroszországban,  Ukrajnában,  Iránban, Dél-Afrikában és az Egyesült Államokban.

A nevünkben benne van hogy kik vagyunk, kiért vagyunk és mit csinálunk.

Választhattunk volna egy kevésbé egyértelmű nevet, de a „Zsidók Jézusért” név az amely a leggyorsabban, legkönnyebben és legpontosabban ismerteti az emberekkel hogy kik vagyunk és mit képviselünk.

Néha megkérdezik tőlünk, mióta létezik a „Zsidók Jézusért”? Örülünk ennek a kérdésnek! Ilyenkor mosolyogva ezt feleljük: „Krisztus után 32-ben, plusz-minusz egy év.” Ez a vicc arra emlékezteti az embereket hogy egy zsidó kisebbség mindig is hitt és hirdette az Evangéliumot és mi ezt a hagyományt folytatjuk.

A „Zsidók Jézusért” név egy szlogenként kezdődött. Az 1960-as évek végén a Szentlélek működésének eredményeként több ezer fiatal jutott hitre Jézusban, sokan közülük zsidók voltak. Szervezetünket hivatalosan Moishe Rosen alapította 1973 Szeptemberében. Rosen, aki egy tapasztalt misszionárius volt a zsidók felé, volt a misszió igazgatója 23 évig. Forradalmasította az evangélizációs anyagokat és módszereket kreatív hozzáállásával, és úgy hisszük hogy ő volt az egyik legnagyobb taktikus a zsidó evangelizáció terén.

Hitvallásunk

^

Hisszük, hogy Isten ihlette az Ószövetségi és az Újszövetségi Szentírást; annak eredeti kézirata szó szerint és teljes mértékben tévedhetetlen, és a legfelsőbb és végső tekintély a hittel és élettel kapcsolatos minden kérdésben.

^

Elismerjük a hagyományos zsidó irodalom értékét, de csak ahol az Isten Igéje azt alátámasztja, vagy azzal összeegyeztethető. Az életre és hitre nézve nem tekintjük semmilyen módon kötelezőnek.

^

Hiszünk egy szuverén Istenben, aki az Atya, a Fiú és a Szentlélek három személyében létezik, aki tökéletesen szent, végtelenül bölcs, akinek hatalma határtalan, és szeretete minden mértéket meghalad; hisszük, hogy Isten az egész teremtett világ forrása, és hogy minden létező közvetlenül az Ő hatalmának gyakorlása által jött létre.

^

Hisszük, hogy az Atya Isten az örök üdvösség szerzője, aki szerette a világot, és a Fiát adta érte váltságdíjként.

^

Hisszük, hogy a Messiás Jézus öröktől fogva létezik, és egyenlő az Atya Istennel, és szűztől való születése által emberi természetet öltött magára, úgyhogy isteni és emberi természettel egyaránt rendelkezik.

^

Hisszük, hogy Ő bűntelen életet élt a Törvény iránti tökéletes engedelmességben; hisszük, hogy halála engesztelést szerzett a világ bűnéért, hogy eltemették, test szerint feltámadt, felment a mennybe, ahol most főpapként közbenjár értünk, és személyesen vissza fog térni hatalommal és dicsőségben.

^

Hisszük, hogy a Szentlélek öröktől fogva létezik, és egyenlő az Atyával és a Fiúval; hisszük, hogy minden létező teremtésében tevékenyen részt vett, és továbbra is tevékeny a gondviselésben; hisszük, hogy meggyőzi a világot a bűn, az igazság és az ítélet tekintetében, és hogy minden hívőt újjászül, megszentel, betölt, benne lakik, elpecsétel, megvilágít, vezet, és minden hívőnek adja ajándékait.

^

Hisszük, hogy Isten az embert saját képmására teremtette; hisszük, hogy első szüleink az Éden kertjében engedetlenségük miatt elveszítették ártatlanságukat, és úgy maguk, mint leszármazottaik Istentől elszakadva testi és szellemi halált szenvednek; hisszük továbbá, hogy Jézus a Messiás kivételével valamennyi ember természetében hordozza és cselekszi is a bűnt.

^

Hisszük, hogy Jézus, a Messiás meghalt a bűneinkért, a Szentírás szerint, helyettes áldozatként; úgyhogy mindenki, aki hisz Őbenne, megigazult, de nem az ember által végrehajtott igaz cselekedetek révén, hanem az Ő tökéletesen igaz volta és engesztelő vére által; és hisszük, hogy nem adatott más név az ég alatt, amely által üdvözülhetnénk.

^

Hisszük, hogy Izrael szövetségi népként létezik, melyen keresztül Isten folytatja céljainak megvalósítását, és hogy az Egyház, az Újszövetség szerint, választott nép, mely olyan zsidókból és nem-zsidókból áll, akik elismerik Jézust Messiásnak és Megváltónak.

^

Hisszük, hogy Jézus, a Messiás, személyesen vissza fog jönni, hogy beteljesítse az Ő Országára vonatkozó, megprófétált célokat.

^

Hisszük, hogy az igazak és a gonoszok test szerint fel fognak támadni, a megmentettek örök boldogságban és az elveszettek örök szenvedésben fognak részesülni.

Lépj velünk kapcsolatba!

Sok kérdést hallunk, de még nem hallottuk a tiedet! Mondd el, mi jár a fejében..