Kérdések és válaszok

Itt olvashatod néhány gyakran ismétlődő kérdésekre adott válaszunkat. Reméljük, hogy válaszaink elgondolkodtatnak egy kicsit arról, hogy kicsoda Jézus, és mi Isten akarata vele és velünk kapcsolatban.

Néha erőfeszítésbe telik a helyes következtetésekre jutni. Ha sok évvel ezelőtt élnénk a régi Izraelben, és lenne egy kérdésünk, Mózeshez fordulhatnánk vagy a templomi papokhoz vagy „Isten emberéhez”, és rajtuk keresztül megkapnánk a választ Istentől. Lehet, hogy a főpap a titokzatos Urimot és Tummimot használná a válasz kiderítéséhez. Vagy lehet, hogy Isten közvetlenül szólna hozzájuk.

Ma már nincsenek templomi papjaink, Urimunk és Tummimunk vagy Mózesünk. Helyette Isten írott formában kommunikál velünk, a Biblia által. A legjobb hely, ahol választ kaphatsz a kérdéseidre, a Biblia. Lapjait olvasva kérd Istent, hogy mutassa meg az Ő igazságát. Ha megvan benned a bátorság, hogy megvizsgáld Jézus messiási voltát, Isten válaszolni fog a kérdéseidre.

Lehetséges, hogy van több kérdésed, amelyek nem szerepelnek ebben az írásban. Mi nagyon szívesen válaszolunk azokra is. Vedd fel velünk a kapcsolatot, vagy írj nekünk levelet:

Zsidók Jézusért
1583 Budapest, Postafiók 34

A Példabeszédekben meg van írva: „Öröme van az embernek szája feleletében…” (Példabeszédek 15:23). Örülünk, ha válaszolhatunk kérdéseidre. Az itt szereplő kérdéseket alaposan átgondoltuk. Sőt, Isten Maga is örömét leli azokban, akik őszinte kérdésekkel fordulnak Hozzá, válaszokat keresve, melyeket Ő készséggel megad. Megkérdezed Őt még ma?

Kik is pontosan a Zsidók Jézusért?

Szűkebb értelemben a Zsidók Jézusért (Jews for Jesus) egy 200 főből álló szervezet, amely azt az üzenetet igyekszik továbbítani a zsidó népnek, hogy Jézus – héber nevén Jesua – az Izrael Messiása. Tágabb értelemben azonban a Zsidók Jézusért – vagyis a Jézusért...

A keresztények nem három Istenben hisznek?

Nem! Ez egy nagyon elterjedt hamis beállítás, hogy míg a zsidók egy Istenben hisznek, a keresztények háromban. A tény az, hogy a kereszténység annyira szilárdan monoteista mint a judaizmus. Amit a keresztények hisznek, az az, hogy ez az egy Isten – amit a véges ember...

Zsidó származású volt-e Jézus?

A fenti kérdés megválaszolásához mindössze egy hiteles forrásra, a tények számbavételére és őszinteségre lesz szükségünk. Jézus életének legrészletesebb, legmegbízhatóbb forrása az Újszövetség, amely eddig az ókor egyik legmegbízhatóbb tudósításnak minősül. Nézzük a...

Milyen bizonyíték van arra, hogy Jézus a Messiás?

Fontos azzal kezdeni, hogy egy olyan ember számára, aki eleve úgy áll a témához, hogy Jézus biztosan nem a Messiás, semmilyen bizonyíték nem lesz elég meggyőző. De akik tényleg őszintén érdeklődnek, a bizonyítékok magukért fognak beszélni. Jó a kérdés, ha...

Melyek tehát a Messiás személyazonosságát hitelesítő adatok?

Csak egy párat sorolunk itt fel; sok más is van ezeken kívül. Az összes felsorolt részről azt állították a korai rabbik, hogy a Messiásra vonatkoznak: A Messiás Betlehemben fog születni: Mikeás 5:1 A Messiás Júda törzséből fog származni: I.Mózes 49:10 A...

Hogyan lehet a Holokauszt szörnyűségei után – nemhogy Jézusban, de egyáltalán – Istenben hinni?

Több ezer könyv és több tízezer olyan cikk jelent meg, amelyben arról írnak és azt próbálják feldolgozni, hogy mi is történt Hitler poklában. Ez az élet egyik legmegmagyarázhatatlanabb kérdése, mellyel minden zsidó ember együtt él. A rettegés, hogy ez még egyszer...

Tanítja-e a Tanakh a Messiás isteni voltát?

Amennyiben létezik tekintély, amely előtt meg kell hajolnia az egyéni vagy közösségi előfeltevéseknek, az a Tanakh Mindenhatótól eredő tekintélye. A megtérés a gondolatoknak és életvitelnek Isten gondolataihoz való odahajlását, odaigazítását is jelenti. Sajnos nem...

Hogy hihetsz az Újszövetségben? Nincsen-e tele antiszemitizmussal és hazugságokkal?

Az Újszövetséget annak kell elfogadni, ami: zsidó könyvnek, melyet szinte kizárólag zsidó szerzők írtak. Az Újszövetség legtöbb fogalma aligha érthető az ószövetségi háttér nélkül. Egy időben divat volt azt állítani, hogy az újszövetségi gondolatok nagy része nem...

Ha zsidó maradtál, továbbra is megtartod Mózes Törvényeit?

Nos, néhányan közülünk többet tartanak meg, mint mások, mivel némelyikünk hagyománytisztelőbb, mint a többiek – csakúgy, mint a zsidó közösség többi részében. De azok közülünk, akik megtartják a Tóra törvényeit, úgy teszik, hogy tudják: a Mózes törvénye többé nem...

A zsidók nem hisznek a térítésben. Miért próbáltok mindenkit rávenni, hogy abban higgyenek, amiben ti?

A kijelentés, melyet gyakran hallunk: „a zsidók nem térítenek”, tükrözheti a zsidó közösség jelenlegi álláspontját, de aligha ad valós képet a zsidók múltbéli hozzáállásáról. Az Enciklopédia Judaica szerint: „Bőséges a bizonyíték a zsidó vallásra való tömeges...

Jézus, Krisna, Buddha, Mohamed – Melyiket válasszam? Hogyan dönthetem el?

Az emberek hosszú évszázadok óta keresik a választ a fenti kérdésekre. Mielőtt döntést hoznánk, érdemes alaposan megvizsgálni, melyikük mit mondott, illetve tett életében. Nézzük meg nagyon röviden! Krisna kitalált személy, soha semmilyen formában nem nyert...

Én a reinkarnációban és a karmában hiszek. Miért lenne ez gond?

Ez a bejegyzés nem azok ellen irányul, akik hisznek ebben, hanem éppen az ő érdekükben készült. A keleti vallásokat és filozófiákat túlnyomó többségben a XIX. században kezdték behozni Európába egy felpuhított, a nyugati ember számára is fogyasztható, elfogadható...

Én alapvetően jó ember vagyok, és meg vagyok elégedve a saját vallásommal. Miért kellene Jézusban hinnem?

Az igazat megvallva, ha mindenki jó lenne Isten szemében, senkinek nem lenne Jézusra szüksége, és nem töltenénk az időnket ilyen füzetek írásával. A zsoltáros réges-rég megmondta: „… nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy sem.” (Zsoltár 14:3) Ó, hogyne: a...

Hogyan hívhatjátok magatokat zsidóknak, ha hisztek Jézusban?

... Miért nem Jézus-hívő keresztényeknek nevezitek magatokat? Valójában zsidóknak és keresztényeknek is nevezzük magunkat. Intolerancián és az előítéleten nyugvó téves értelmezésnek köszönhető, hogy ezek a kategóriák, látszólag,  kölcsönösen kizárják egymást. A...

Ha Jézus a Messiás, akkor miért nincs béke a Földön?

Miért van annyi üldöztetés Jézus nevében? Ha a világ mind​en fegyverét hirtelen elvennék az emberektől, ha minden kés és puska megsemmisülne, ha minden kémiai fegyvert hatástalanítanának, akkor az emberek hamarosan újabb módszereket találnának az egymás elleni...