Egy ősrégi kérdés visszatér a zsinagóga falai közé

(Tar Kata tollából)

„Királyi Felség! Ha az oroszlán meghívja az egeret egy vitára, bármilyen büszke is legyen az egér a tudására, jobban teszi, ha elkerüli a vitát; mert nem tudhatja, mitől is féljen jobban: attól, ha elveszíti, vagy attól, ha megnyeri.”[1]

A kereszténység és zsidóság párbeszédét hosszú évszázadokon át az oroszlán-egér erőviszonyai jellemezték. A zsidóságnak lehetetlen volt jól kijönnie egy hatalmi pozícióban levő vitapartnerrel való disputából.

 

2024.április 14-én egy történelmi fordulat állt be a keresztény-zsidó kommunikációban. Nem mintha nem lenne már több éve barátságos – és nem zsinagóga- vagy Talmud-égetéssel végződő – párbeszéd a keresztények és a zsidóság között. Hanem azért, mert a beszélgetés visszatért a zsidóság berkein belülre és a zsinagóga épületébe. Fináli Gábor rabbi megkeresett bennünket, hogy beszélgessünk velük a Messiásról. 4 alkalommal egy-egy rabbit szeretne leültetni a Zsidók Jézusért nemzetközi csapatának egy-egy képviselőjével. Április 14-én (és a további 3 alkalommal) zsidó ember beszél zsidó emberrel arról a kérdésről, hogy a Messiás már eljött-e vagy még várjuk Őt.

Az első beszélgetés Gábor rabbi és Kata között a tisztelet légkörében zajlott. Természetesen nem volt várható, hogy a kérdésben egyetértésre jussunk, pláne a nyilvánosság előtt – de elhangzott az, hogy sok rabbi (Lichtenstein Izsák, Kohn Lipót, Duitsch Salamon, Izrael Zolli, Daniel Zion és sokan mások) az Írások és a messiási próféciák szorgalmas és nyitott szívű tanulmányozása révén felismerte a Názáreti Jesua személyében a Messiást. A párbeszéd – reménység szerint – privátban folytatódni fog. Készülünk továbbá a másik három beszélgetésre. Hisszük, hogy ez az Isten ujja: Ő kezdett egy új munkát a rabbik szívében. Kérlek, imádkozz, hogy ezek a szívek megpuhuljanak, mire a beszélgetésekre sor kerül. Köszönjük!

[1] Nahmanidesz szavai I. Jakabhoz. Hyam Maccoby, The Disputation című drámájában Ramban bevezető gondolata.

Forrás: Ramban és a barcelonai Hitvita (A Tudomány Ünnepe 2008 alkalmából, az ORZSE doktorandus konferenciáján elhangzott előadás bővített változata.)