Te mennyire szereted Jézust?

Egy teadélután margójára

Hajdu Ildikó írása

 

Kéthetente csütörtökönként tartjuk bibliai teadélutánunkat holokauszt-túlélőinknek és azok gyermekeinek. Örömmel számolhatunk be róla, hogy tanítványaink lelkesen jönnek ezekre az alkalmakra, és egy nagyon egészséges közösségi szellem alakult ki közöttünk. Az elmúlt alkalommal a Lukács 7:36–50-ben leírt történetről beszélgettünk, ahol is a bűnös asszony könnyeivel áztatja, és olajjal keni meg Jézus lábát. A történet számomra lenyűgöző, ugyanis kifejezi azt az alázatot és bűnbánatot, amellyel odamehetünk a világmindenség Teremtőjéhez, kifejezhetjük hódolatunkat, és kérhetjük megbocsájtását.

Azt hittem, hogy minden résztvevő így gondol erre. És azok, akik még nem adták át életüket Jesuának, most majd – ha képletesen szólva is – szaladnak Jesua lába elé. Nem így történt! Jesua azon állításán akadtak fenn kedves „nebulóink”, hogy Szerinte egyesek jobban szeretik Őt, mint mások. A történet ugyanis úgy folytatódik, hogy Jézus azt állítja: akinek több bűne bocsájtatik meg, az jobban szereti Őt. Parázs vita robbant ki. A hangadó Vivien* magával vitte a csoport felét azt állítva, hogy mindenki a maga módján szereti Jézust, és ezt nem lehet mérlegre tenni. Rögtön kiderült, hogy kinek mi van a szívében. Vivien  valójában azt nehezményezte, hogy Jesua különbséget tesz ember és ember között a tekintetben, hogy ki mennyire szereti Őt.

Akárhányan próbálkoztunk megválaszolni a felvetését, nem tudtunk számára kielégítő választ adni. Erre csak a Mennyei Atya képes. Kérlek, imádkozz Vivienért, hogy a szerető Atya kijelentse számára: nem elég a magunk módján szeretni Őt: Isten a szívünk teljességét kívánja. Neki joga van ahhoz, hogy rámutasson szeretetünk hiányosságaira. Kérlek, imádkozz Vivienért, hogy a szíve meglágyuljon, és őszintén leborulhasson Jesua lábai elé.

 

* nem az igazi neve