Herceg vagy pásztor?

Avi Snyder január 9-ei tanításaHerceg vagy Pásztor?

A zsinagógákban az egész világon ezen a héten a Smot (2Mózes) 3-6. fejezetét olvassák. Ezek a fejezetek Mózes elhívásáról szólnak.

A Szentírásban kétféle Mózes-portrét látunk. Az egyik a fiatal Mózes, akit Isten kihív Egyiptomból, a másik az öreg Mózes, akit Isten azzal bíz meg, hogy visszavigye üzenetét Egyiptomba. (tovább…)

Kivel harcolt Jákób Penuelnél?

Avi Snyder december 5-i tanítása

Jákob Tusája

A zsinagógákban az egész világon ezen a héten a Börésit (1Mózes) 32-36. fejezetét olvassák.  Ma este a a 32. fejezetre összpontosítunk, ahol  Jákób egy titokzatos férfival harcol. (tovább…)

Egy második esély pünkösdkor

Avi Snyder

punkusdcopy

A fiatal Messiás-hívő zsidó fiatalember nem akarta elmondani nekem, milyen bűnt követett el. Összetörten ült ott, abban a hitben, hogy a vétkének súlya miatt nincs semmi remény arra, hogy Isten valaha is megbocsásson neki, vagy újra használja őt.

„Gondolod, hogy a te bűnöd rosszabb, mint Péteré? – kérdeztem – Ő háromszor tagadta meg az Urat.” A fiatalember mély hallgatásba burkolódzott. Pillanatnyilag semmi olyat nem tudtam mondani, ami felvidította volna a szívét, és megcsillantotta volna benne a reményt. Eltökélten tagadta, hogy Isten képes és készséges lenne megbocsátani neki, és helyreállítani őt. Ennek a fiatalembernek lett volna mit tanulnia a pünkösdi történetből. Hadd magyarázzam el.

(tovább…)