„A Messiás a zsidó húsvétban” páskavacsora gyülekezetek része

A Zsidók Jézusért misszió tisztelettel felajánlja, hogy az Önök gyülekezetében prezentációt tart a

A Messiás a zsidó húsvétban

címmel. A bemutató során:

  • SzédertálakMegterítünk egy hagyományos zsidó Széder-asztalt rajta a szimbolikus elemekkel: a keserű füvekkel, kovásztalan kenyérrel és a poharakkal, amelyek az Isten megváltói tervét mutatják be.
  • Elmagyarázzuk, hogy mit jelentettek a peszachi szimbólumok az ókorban, illetve a ma élő zsidó emberek számára.
  • Bemutatjuk, hogy a tanítványaival a Felházban együttesen megünnepelt Peszachot Jézus miként használta arra, hogy a saját halálára és feltámadására mutasson rá, amikor elrendelte az úrvacsorai közösséget.

Tovább…

Nyolc este (hanuka)

Eljött a hanuka ünnepe! Ezért mi is útnak indítjuk Nyolc Este c. videósorozatunkat, melyben minden egyes gyertya mellé megosztjuk a hanukával és annak jelentőségével kapcsolatos gondolatainkat a Messiás Jesua fényében. A videók végén egy kérdés található a további videóhoz. Chag Hanuka Szameach!

Veszélyes időket élünk

A közelmúltban Berlinben történt megrázóan tragikus események újra emlékeztetnek minket erre az igazságra. Veszélyes időket élünk.  Azonban, van miben bízni, van biztonság és remény.  Izrael Istene szólta a következő szavakat:  „Ne félj, mert én veled vagyok” (Ézsaiás 41:10).  Dávid király bizonyos volt afelől, hogy Isten ígéretei igazak, és ezt írta: „nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy” (Zsoltár 23:4).  Jesua (Jézus), a Messiás pedig ezt ígérte: „és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté 28:20).

A Minden Vigasztalás Istene vigasztalja meg azokat, akiket veszteség ért e gyászos esemény kapcsán. Ő erősítse meg azokat, akiket félelem szorongat. És használja még ezeket a tragikus eseményeket arra, hogy sok szív Felé forduljon, hogy ők is mondhassák Dávid királlyal együtt: „Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek?” (Zsoltár 27:1)

Hanuka: az árral szemben?

Emlékszel-e a csodálatos történetre? Sokéves keserves harc után a Makkabeusok végül legyőzték a jóval inkább többségben levő ellenségeinket, visszafoglalták Jeruzsálemet, megtisztították a templomot, és az esélytelenséggel dacolva csodás módon meggyújtották a menórát. Ezért nevezzük a hanukát a fény ünnepének.

Emellett azonban a felszentelés ünnepének is hívják. Valójában a hanuka pontosan ezt jelenti: felszentelés. A hanuka ünnepén az őseink újra odaszentelték a Templomot és saját magukat a mi Istenünknek. Ez egy követendő példa. Ám van itt egy kis gond… Tovább…