Ki veszi el Lear király fájdalmát?

Ki veszi el Lear király fájdalmát?

Ilonával* egy utcai szórólapozáskor találkoztam. Két bottal járt, de megállt, és sok kérdést tett fel. Amikor az evangélium azon eleméhez érkeztem, hogy Jézus meghalt a bűneinkért, határozottan kijelentette, hogy ő nem bűnös. Nem lepődtem meg, hiszen sokszor kapok ilyen visszajelzést. Én magam is így gondolkodtam valamikor. Átsiklottam ezen. De ahogy tovább beszélgettünk, kiderült, milyen magányos, és mennyire túlterhelt a gondjaival. Szinte el sem tudtam képzelni, hogy egy ember ilyen nyomorúságba juthat. Négy lakást íratott a fia nevére, hogy az tudjon gondoskodni a családjáról. És ő most egy 10 négyzetméteres „lukban” lakik. Egy modern Lear-király történet. Az is kiderült, hogy zsidó származású, több diplomája van, és leginkább: ki van éhezve a szeretetre. Mivel a gyülekezetünk közelében lakik, meghívtam, hogy beszélgessünk a hajnali ima után. Eljött, és igazi kairosz pillanatot éltünk át: kért és kapott imát, pedig magát ateistának mondta. Utána még felhívott, hogy egy ismerőséért is imádkozzunk, aki súlyos műtéten esett át. Majd eljött a szédervacsoránkra. Tágra nyílt szemekkel hallgatott minket. Valószínűleg, élete első szédere volt. Ilona szíve meg van készítve az evangélium befogadására, de millió akadály hárul az útjába annak, hogy újra találkozzunk: a lába fáj, ügyintéz, fogorvoshoz kell mennie, betonoz (!), unokákra vigyáz. Kérlek, imádkozz, hogy az akadályok elháruljanak, és Ilona valódi vigasztalást nyerhessen az Úrtól.  

* nem az igazi neve

Tar Kata

Izrael feltámadása

Izrael feltámadása

A múlt pénteki szombatköszöntő alkalmunkon megemlékeztünk a Függetlenség napjáról: Izrael állam megalakulásáról. Izraeli időszámítás szerint 5708. Ijár hó 5-e, polgári időszámítás szerint 1948. május 14-e, idén ez a nap április 26-ra esik. A fiatal Izrael állama a 75. születésnapját ünnepli idén áprilisban.

Az esten arról beszéltünk, hogy mik vezettek el Izrael feltámadásához. Ez vajon pusztán egy politikai akaratból történt, vagy látható benne az Örökkévaló szándéka? Az Ezékiel könyvének 37. fejezetéből kiderül, hogy az Örökkévaló százaz csontokhoz hasonlította Izrael népét. Tovább folytatva a próféciát, arra is ígéretet kapott Izrael, hogy a száraz csontok egybegyűlnek és összeilleszkednek, majd hús, ín és bőr kerül rájuk, végül az Örökkévaló életet lehel beléjük. Az alija-mozgalom 1882-ben a cionizmussal indult, és a zsidó állam megalakulásakor, 1948-ban már a világ minden tájáról érkeztek új hazájukba zsidó emberek. Különböző nyelvet beszéltek, különböző kultúrából jöttek – és mégis vállalták azt, hogy Izrael lesz az otthonuk. Tovább vizsgálva a próféciákat az Ézsaiás 41. fejezetében pedig egy csodálatosan termő, gazdag vidékről olvashatunk, ahol mindenféle gyümölcs megterem. Amikor a 19. század végén az első telepesek megérkeztek Izraelbe, az első dolguk az volt, hogy azt a kőrengeteget, amely elborította a földet, elhordják, és fásítási programba kezdjenek. Ezzel a folyamattal nem álltak le, mindmáig 200 millió fát ültettek. A modern héber nyelv feltámasztása Eliézer ben-Jehuda nevéhez fűződik, aki 1922-re létrehozta a 17 kötetes héber értelmező szótárat. Ez mind-mind a fizikai feltámadás bizonyítéka. De még hátravan a szellemi feltámadás, amelyre az Ezékiel 36. fejezetében van utalás: új szívet, új szellemet ígért az Örökkévaló, amit Ő maga fog megadni nekünk. Ha ezt az új szívet, az új szövetség ígéretét Izrael elfogadja és magáévá teszi, megtörténik a szellemi feltámadás is.

Kérlek, imádkozz azért, hogy Izraelben és a diaszpórában is mielőbb megtörténhessen, hogy a zsidó emberek felismerjék, hogy ezt az új szívet Jesua áldozatának elfogadásával kaphatják meg.

 

 

Hajdu Ildikó

Miért legyünk Purimkor vidámak?

Miért legyünk Purimkor vidámak?

Megrészegedni, de mitől?

A Purim vidám ünnep. A zsidó hagyomány ilyenkor nemcsak megengedi, de egyenesen micvának – jó cselekedetnek – tekinti, ha az ember annyi bort iszik, hogy nem tudja megkülönböztetni a gaz Hámánt a hős Mordechájtól. Jesua a bornál egy sokkal megbízhatóbb örömforrást adott tanítványainak a Szent Szellem személyében. Így az örömünket nem követi fejfájás.

Túláradó öröm

Ugyan nem tudtuk mind a 85 vendégünket megkérdezni – de akikkel beszéltünk, mind a túláradó örömöt és vidámságot emelték ki. Ez jellemezte a Jom Tov csapatával közösen előadott purimi dalainkat, melyeket még zajosabbá tette a közönség kereplőkkel, tapssal és csujogatással tarkított közreműködése. Ez jellemezte az ad-hoc Purimspielt, melyre a helyszínen toboroztunk színészeket, és sietősen köréjük csavarintott, rájuk aggatott jelmezeikben előbb kicsit félénken, majd egyre jobban felszabadulva játszották el – mintegy leblattolták – a fülük hallatára felolvasott szerepüket. A közönség a hasát fogta a nevetéstől; sok rejtett tehetséget fedeztünk fel azon az estén. A színdarab után még mindig akadtak, akik készek voltak a táncparketten is kipróbálni magukat. A zsidó körtáncokat könnyű megtanulni – és nem szégyen, ha az ember lába időnként összeakad.

A süteményversenyben egy hámánfüle győzött szorosan nyomában egy finom flódnival.

Hogy lehet legyőzni az ellenséget, ha az én magam vagyok?

A vidámságunk okáról Jom tov-os szolgatársunk, Kozma Feri beszélt: sikerült megszabadulni ellenségeinktől, a népirtás ezúttal elmaradt. Feri azonban egy fontos kérdést tett fel: De mi van akkor, ha én vagyok az ellenség? Ha én vagyok az, aki nem a Király térfelén vagyok, hanem a saját fejem után megyek, az én értékrendem szerint élek, amibe ne szóljon bele a Király, egyszóval: lázadok? Hogy lehet legyőzni az ellenséget, ha az én magam vagyok? Újra kell születnem a másik térfélen. Egy új szívvel. Erre még a legmodernebb orvostudomány sem képes. Új, Istennel megbékélt szívet csak Ő Maga tud adni. Nekünk csak kérni kell. És ha megkapjuk, nos, az aztán tényleg valódi ok az örömre.

Remény egy összetört élet számára

Remény egy összetört élet számára

Kudarc az egész vonalon

 

Erikával* egy pásztor testvér révén ismerkedtem meg. A tavalyi Purim ünnepünkön gyülekezeti fiataljainknak beszélt saját családja Holokauszt-élményeiről. Igazi lelkes aktivistának tűnt, aki ott van minden Élet Menetén, és egyébként ügyesen alkot a két kezével – a legutóbb selyemképeket. Készítettem vele interjút, s eközben valahogy kibukott a magánéleti nyomorúsága: Holokauszt-túlélő édesanyja még él, de sem vele nem működik a kapcsolata, sem a gyerekeivel. Párkapcsolatai is kérdőjelesen mondhatók sikeresnek. És sajnos a legfőbb kapcsolat is kudarcos: nem hisz Istenben, és soha nem imádkozik. Pedig zsinagógába jár. Közeledéseimet, meghívásaimat lepasszolta. Kezdtem lemondani róla.

 

Odaállni a kicsik mellé

Két éve, amikor elkezdtünk kérdéseket feltenni a magyar zsidó értelmiség vélt szükségeivel kapcsolatban, épp az ő facebook-posztjai segítettek hozzá, hogy megfogalmazzam: mindenki mellé odaállni, akit bántanak, vagy akiket kiszorítanak, akik valamilyen kisebbségi csoport tagjai.

 

Sorsokba bújtatott evangélium

Megszületett hát egy olyan cikk- és interjúsorozat, amely ezeket a csoportokat helyezi reflektorfénybe. A sorvezetőnk azonban minden esetben a Biblia volt. Emberi sorsokat mutattunk be, olyanokat, amelyekre érzékeny szívvel figyelnek kereső zsidó barátaink.

A zárócikket – mely az evangéliumot a befogadás–kitaszítás társadalmi jelenségének kontextusában tartalmazza – annak megírása után elküldtem néhány zsidó barátunknak tesztelés céljából. A segítségüket kértük, hogy vajon a kívülállók számára is értelmezhető-e. Erika azonnal visszaírt: nemcsak, hogy tetszett neki, de érdeklődött, hogy a cikksorozatot is megkaphatja-e.

Éppen ez volt a célom! És még nagyon sok, hozzá hasonló hátterű és gondolkodású zsidó embert szeretnénk elérni ezekkel az írásokkal. Tervezzük ezeket e-könyvben, illetve egy szép minőségű magazin formájában eljuttatni hozzájuk.

Köszönjük, ha imádkozol az e-book és a magazin mielőbbi megjelenéséért, illetve azért, hogy üzenetünk sikeresen elérje a célközönséget.

* nem a saját neve

Richard szeretné megköszönni, hogy imádkoztál érte!

Richard szeretné megköszönni, hogy imádkoztál érte!

2021-ben arra kértünk, hogy imádkozz Richardért*, egy nyugdíjas zsidó jogászprofesszorért, aki mélyebb kapcsolatot keresett Istennel. Felkereste a honlapunkat, és Emmanuel Mebasser telefonon és e-mailben is felvette vele a kapcsolatot. Van egy friss hírünk Emmanueltől!

„Richard hajlandó volt néhányszor találkozni velem az elmúlt évben, de egy alkalommal azt írta: »Sok kutatás, önvizsgálat és imádság után még mindig vannak fenntartásaim azzal kapcsolatban, hogy Jézus beteljesítette-e a héber Biblia összes próféciáját. És egyszerűen nem éreztem, hogy összeállna a kép, ami szerintem szükséges ahhoz, hogy elfogadjam Jézust a zsidó Messiásként.« Bár csalódott voltam, továbbra is imádkoztam érte, és tudom, hogy néhányan közületek is imádkoztak.

Ugorjunk 2022 decemberére: e-mail érkezett Richardtól azzal a hírrel, hogy most már hisz abban, hogy Jézus a Messiás! Kezdeményeztem egy videóhívást, és örömmel tudtam meg a részleteket: ahogy folytatta az Újszövetség olvasását, Richard elég bizonyítékot látott ahhoz, hogy felismerje: Jézus a mi Messiásunk.

Richardot felvillanyozta az új hite, és hálálkodott, amiért én korábban beszéltem neki Jézusról. De amikor azt mondta: »Neked köszönhetem!« – elmagyaráztam neki, hogy csak Isten kegyelme teszi lehetővé, hogy higgyünk és befogadjuk Jézust. Azt is elmondtam neki, hogy kérésemre a barátaink is imádkoztak azért, hogy megtapasztalja ezt a kegyelmet. Továbbítom NEKED Richard köszönetét, amiért közbenjártál érte, és hitre juthatott! Szeretne továbbra is találkozni és részt venni az online Szentírás-tanulmányozásunkon.” Kérlek, imádkozz továbbra is Richardért és a feleségéért, aki még nem hívő.

* A neveket megváltoztattuk.

A Purim és a gondviselés Istene

A Purim és a gondviselés Istene

Idén a zsidó emberek világszerte március 6-án, napnyugtakor ünneplik Purim ünnepét. A Purim a zsidó nép drámai megmentésének állít emléket. A történet Eszter könyvében olvasható – egy olyan könyvben, amelyben Isten neve egyetlen egyszer sem szerepel. A történet első olvasásra véletlenek sorozatának tűnhet. Vásti (a perzsa királyné) úgy dönt, hogy a király hívása ellenére sem jelenik meg a lakomán, ezért eltávolítják királynéi tisztségéből. Aztán a több száz (vagy talán több ezer) összegyűjtött fiatal nő közül a király épp a zsidó Esztert választja új királynénak. Micsoda „véletlen egybeesés”! De tudjuk, hogy nem véletlen volt – Isten éppen erre az időre teremtette őt (Eszter 4:14). Ezután Mordecháj (Márdokeus), Eszter nagybátyja a városkapun kívül ül – és egy szerencsés „véletlen” folytán meghallja és leleplezi a két őrt, aki összeesküvést sző a király meggyilkolására. Később aztán a király „véletlenül” nem tud aludni – és ezen az éjszakán rádöbben, hogy soha semmit nem tett azért az emberért, aki megmentette az életét. És így folytatódik tovább a véletlenek láncolata. Ennyi „véletlen egybeesés” után képzeld magad abba a helyzetbe, ahogy a palotában állsz, és azt látod, hogy Hámán – aki annyira gyűlölte Mordechájt, hogy el akarta pusztítani őt és egész népét – épp azon az akasztófán lóg, amit ő szánt Mordechájnak. Lehet, hogy a jelenlévő bámészkodók azt mondják egymásnak: „Hűha, ezek a zsidók igazán szerencsés emberek!”. De egyik sem szerencse volt. Eszter könyve azt tanítja nekünk, hogy Istenünk a gondviselés Istene. Ő a Mindenható, aki őrködik, és védelmezi a saját népét. Mert azt mondta az Úr: „Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled” (Zsidókhoz írt levél 13:5). Még ha mi hitetlenek is vagyunk, Ő hűséges (2 Timóteus 2:13). Körülnézve ebben a világban: látva a háborút, fájdalmat, betegséget és szenvedést – néha úgy tűnhet, mintha Isten nem lenne jelen. De ez nem így van. Még ha a nevét nem is említik, Isten velünk van. Veled van, ha Hozzá tartozol a Messiás Jesua által. Ő jelen van, nemcsak a nyilvánvaló helyzetekben, hanem olyan apró dolgokban is, amelyek egyesek számára „szerencsés véletleneknek” tűnhetnek. Sőt, Ő váratlan módon téged is felhasználhat, hogy elérje a céljait – épp ahogyan Mordecháj és Eszter esetében is tette. Tehát legközelebb, amikor azt hallod valakitől, hogy „ez egy szerencsés véletlen volt”, tekintsd ezt egy isteni lehetőségnek, hogy egy jó szót szólj a Gondviselés Istenéről, aki törődik velünk, és gyakran a legváratlanabb módokon munkálkodik.

*Dan Sered

* Dan Sered az egyik operatív vezetőnk; ő felügyeli csapatainkat Európában, Izraelben, Dél-Afrikában és Ausztráliában.

Izraelbe utazni sok keresztyén számára életre szóló élmény. Reméljük, hogy 2023-ban lehetőséged nyílik rá. Szeretnénk figyelmedbe ajánlani Lon Solomon „Best of the Holy Land” éves túráját, amire még lehet jelentkezni. Lon Solomon 36 éve értékes tagja a Zsidók Jézusért igazgatótanácsának, 40 évig volt lelkipásztor Washingtonban, és ez lesz az 58. izraeli körútja – ez a tapasztalat valóban megmutatkozik ezeken a túrákon.
Az időpontok a következők:
2023. október 15–23: alaptúra
2023. október 23–27: fakultatív sínai-hegyi és petrai hosszabbítás
További információ Lon honlapján található: lonsolomonministries.com vagy a 703-280-1114 telefonszámon.