Kiszámíthatatlan…

Kiszámíthatatlan…

Az elmúlt héten becsatlakoztunk az Omega gyülekezet által kezdeményezett és több keresztény felekezet együttműködésével létrejött egyhetes utcai evangelizációba. Ez alatt az egy hét alatt körülbelül 250, különböző felekezetű, nemcsak neoprotestáns, hanem történelmi egyházakból is csatlakozó elkötelezett szolgáló több mint 4000 emberrel folytatott beszélgetést Budapest különböző helyszínein. Fantasztikus volt részt venni egy ilyen összefogásban, amely lehetővé tette, hogy elárasszuk a fővárost az Isten Igéjével.

Egyik beszélgetésem alkalmával két fiatal lányt kérdeztem arról, hogy szerintük ki juthat be a mennybe. Mivel hosszasan gondolkodtak, segítettem nekik azzal a kérdéssel, hogy szerintük milyen Isten, ha van egyáltalán. „Kiszámíthatatlan” – hangzott a felelet. „Szóval, létezik Isten, csak kiszámíthatatlan?” – kérdeztem vissza. Ezzel kezdetét vette egy számomra nagyon megrázó beszélgetés. A lányok meglepően őszinték voltak. Kiderült, hogy mindkét lány zsidó származású, nem gyakorolják otthon a zsidó vallást, mindketten a dédapjukat vesztették el a háborúban: az egyiket a Dunába lőtték, a másik pedig koncentrációs táborban halt meg. „Lehetséges, hogy azért gondoljátok Istent kiszámíthatatlannak, mert ilyen veszteségek értek benneteket?” – kérdeztem tőlük. Nem tudták rá a választ, még nagyon fiatalok.

Nehéz volt ezek után Isten szeretetéről beszélni, de azt gondolom, hogy épp ezért kellett velük találkoznom: hallaniuk kellett, hogy Isten egy szerető Isten, aki jót tervezett felőlük. Az igaz, hogy Istent teljes mértékben nem lehet kiszámítani, viszont az Írás azt állítja Róla, hogy Kőszikla: a terve, hogy bűneiből megmentse az embert, és helyreállítsa a Vele való kapcsolatot – változatlan. Kérlek, imádkozz a két lányért: változzon meg az Istenről alkotott képük, és lássák meg Benne a rendületlen hűséggel szerető Atyát.

Megérte?

Megérte?

Gondolatok 4 zsinagógai beszélgetés után 

Március óta rengeteg szervezés, idő, készülés, tanulás és persze anyagi áldozat ment bele a „Zsinagógai pódiumbeszélgetések” projektbe. Most, hogy túl vagyunk rajta, érdemes gondolkodni azon, hogy mindez megérte-e. Hiszen a hallgatóság nagy része újjászületett keresztény volt. Bár minden buzgalmunkkal a zsidó ismerőseinket hívtuk – mégis ők voltak elenyésző kisebbségben. Amikor összeszámláltuk a gyümölcsöket, arra jutottunk, hogy nem feltétlenül baj, hogy a vendégek nagy része hívő testvérekből állt. Hiszen erőteljes példát láthattak arra, hogyan lehet zsidó embereknek tisztelettel, de egyenesen hirdetni az evangéliumot, amely a mi népünknek szól először (Róma 1:16). A beszélgetésekről készült felvételek pedig, reménységünk szerint elérhetik a zsidó közönséget is az online térben.

Avi Snyder (budapesti missziónk alapítója és első vezetője) fontosnak érezte, hogy a júniusi szombatköszöntőn a pódiumbeszélgetés néhány – ki nem fejtett – kérdését megvitassa. A rabbi úr szájából elhangzó kijelentést: „minden vallás gyönyörű”, például nem hagyhatta annyiban. Valóban lehet minden vallás gyönyörű – az a hit is, amely a lélekvándorlást tanítja; az is, amely azt, hogy nincs pokol vagy kárhozat. A kérdés azonban nem az, hogy mennyire szép – hanem az, hogy igaz-e.

Innen elindulva hirdette az evangéliumot, melynek kezdő gondolatai (mindnyájan vétkeztünk, és híjával vagyunk az Isten dicsőségének), egyáltalán nem mondhatók szépnek, de mégis igazak. Majd beszélt arról az új szívről, melynek ígéretét már az Ószövetségben megkaptuk (Ezékiel 36). Egyik vendégünk szeme könnybe lábadt. Avi észrevette ezt, s amikor vége lett az igehirdetésnek, és már a vacsorát szolgálták fel, ott a kanálcsörgető, beszélgető társaság kellős közepén elmagyarázta Evelinnek*, hogy Isten tálcán nyújtja felé azt az új szívet, amelyről az imént beszélt. „Igen, nagyon szeretném, és nagyon fogok igyekezni…” – fogadkozott Evelin. „Nem kell igyekezned. Itt van előtted. Nyújtja feléd a Mennyei Atya. Csak el kell fogadnod.” – bátorította őt Avi. „Gyere, imádkozz velem!” Evelin meghatottan, de eltökélten ismételte az elhangzó imádságot. Befogadta Jézust és az új szívet. Ha több gyümölcse nem is lenne a zsinagógai sorozatnak, akkor is… „egyetlen megtérő bűnös miatt nagyobb öröm lesz a mennyben, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akiknek nincs szüksége megtérésre.” (Lukács 15:7)

* nem az igazi neve

Tud-e beszélgetni egymással a Talmud és a Biblia?

Tud-e beszélgetni egymással a Talmud és a Biblia?

Második zsinagógai pódiumbeszélgetés (Tar Kata tollából)

A zsinagógai beszélgetéssorozat második epizódja további izgalmakkal szolgált. Ezúttal Radvánszki Péter, a Páva utcai zsinagóga fiatal neológ rabbija volt francia kollégánk, Johann Lussange beszélgetőpartnere. Johannt nem ismertük, mert nemrég csatlakozott a párizsi csapatunkhoz, de nagyon hamar megbarátkoztunk. Három kiskorú gyermek boldog édesapja, aki épp most adta be a posztdoktori disszertációját elméleti fizikusként. Azonban Isten misszióba hívta – és ő engedelmeskedett.

Az első izgalmas esemény a zsinagógai hivatalos vita előtti vacsora volt: ahol nem is egy, hanem két rabbi vacsorázott velünk egy vegán étteremben. A beszélgetés barátságos és könnyed légkörben zajlott (főleg a franciaországi zsidóság helyzetéről). Johann kedvesen és tájékozottan társalgott. Másnap kb. 80–85 fő előtt folytatták a diskurzust, ekkor már mélyebb témáról: a Messiás személyazonosságáról és érkezésének idejéről. Az atmoszféra végig barátságos volt. Tulajdonképpen nem volt igazi ütközés. Péter rabbi a Talmudból idézett, Johann a prófétáktól – valójában teljesen más volt a hivatkozási alapjuk. Péter rabbi szavaiból nem az tűnt ki, hogy ő miben hisz, hanem az, hogy mit tanít a judaizmus. Természetesen azt, hogy a Messiás eljövetelére ma kevésbé fókuszál a zsidóság, mivel túl sok csalódásuk volt hamis messiások miatt. Johann viszont nagyon erőteljes próféciákat olvasott fel: az új szövetség ígéretéről szóló Jeremiás 31:31–34. verseket, az átszúrt Messiást felismerő zsidóságról szóló üzenetet a Zakariás 12:8–11-ben és a szenvedő Messiást bemutatót az Ézsaiás 53-ból. Elhangzott az evangélium – sőt felszólítás arra, hogy Istent Magát kérdezzük meg a Messiás személyéről. Nem vita volt, hanem inkább szabad igehirdetés. A nézőktől is sok jó kérdés hangzott el. Johann ajándékkal készült mind Fináli, mind Radvánszki rabbi számára – amit ők örömmel fogadtak és viszonoztak is. Másnap műsoron kívül még egyszer találkoztak egy kávéra, ahol Johannak sikerült elmondania még a hitre jutásának történetét is.

Technikai szempontból is volt miért imádkozni. Egy applikáció és néhány hagyományos tolmácskészülék együttes alkalmazására vállalkoztunk. Működött! Az angol nyelvű esemény tartalma mindenkihez eljuthatott a kiváló tolmácsolás révén.

Hálásak vagyunk az Úrnak, és imádkozunk, hogy a megszületett barátságok tovább épüljenek – egészen a hitre jutásig és tovább! És persze készülünk a következő beszélgetésre Megyeri Jonatán rabbi és Avi Snyder, a Zsidók Jézusért európai nagykövete között. Köszönjük, ha te is mellénk állsz imában.

 

 

 

 

„Tudnál segíteni a felkészülésemben?” – kérdezte tőlem az egyetemről az első évfolyamos Klári*, akivel…

 

Az új idők, új kihívásokat szülnek, ami új megoldásokat és új embereket kíván. Januárban nagy lenülettel vágtunk neki legújabb projektünknek,  ahol a fiatalok elérését tűztük ki célul…

 

„Ne nézz kárörömmel testvéredre balsorsa napján!”

 látogatás Izrael Állam budapesti Nagykövetségén…

 

Izraeli magyar zsidók, budapesti messiási zsidók és izraeli beduinok találkozási pontja!

Bizonyára emlékeztek arra, hogy az első gázai túszcsere során volt két magyar származású lány is a túszok között…

Bemutatjuk Aaron Abramsont

Bemutatjuk Aaron Abramsont

David Brickner ezekkel a szavakkal mutatta be az új nemzetközi vezetőnket: „Nagyon örülök, hogy bemutathatom Aaron Abramsont, az új vezérigazgatónkat! Megtiszteltetés számomra, hogy szorosan együtt dolgozhatok Aaronnal, aki 24 évvel ezelőtt csatlakozott a csapatunkhoz. Szemtanúja lehettem, ahogy a Zsidók Jézusért vezetői pozícióinak széles skáláján sikereket ért el. És jó okkal! Aaron élvezi az összetett kihívásokat és azokra bibliai szemszögből válaszokat találni. Ő egy nagy formátumú, stratégiai gondolkodó, aki történetesen kreatív is – így friss látásmódot ad arra, hogy közösségeinkben hogyan érhetünk el és szolgálhatunk még több zsidó embert. A Massah, az izraeli hátizsákos utazóknak szóló programunk csak egyike az evangelizációs stratégiáknak, amelyeket Aaron dolgozott ki és indított el.

2019 óta a Zsidók Jézusért két operatív vezetőjének egyikeként Aaron felügyeli az észak-amerikai és az egyesült királyságbeli szolgálati csapatainkat, valamint a gyülekezetekkel való kapcsolattartást, illetve a kommunikációs részlegünket is.

Aaron bibliai és interkulturális tanulmányokból szerzett BA diplomát az angliai All Nations Christian College-ban, valamint közigazgatási mesterképzést a New York Egyetemen.

Nagyon sok tudást, tapasztalatot és szenvedélyt hoz a Zsidók Jézusért vezérigazgatói pozíciójába – és alig várom, hogy közvetlenül megismerjétek őt, amikor a következő hírlevelekben megosztja veletek a jövőképét.”

Aaron története

Zsidó családban nőttem fel Seattle-ben. Egy messiási közösséghez tartoztunk, így már fiatalon megismertem Jesua (Jézus) nevét. Amikor 15 éves voltam, a családunk Izraelbe költözött. Nemsokára spirituálisan kiszáradtam, és egy ortodox jesivában (vallásos zsidó iskola) kezdtem válaszokat keresni. Nyolc vagy kilenc hónap után zavartan és üresen távoztam.

A középiskola után besoroztak az izraeli hadseregbe, ahol tovább távolodtam Istentől. A szolgálat befejezése után azt tettem, amit oly sok izraeli tesz: egy évet utaztam. Történt egyszer, hogy kiszáradtam és elájultam a sivatagban. Arra ébredtem, hogy egy tál víz van előttem – és semmi más magyarázatom nem volt rá, csak az, hogy Isten keze van az életemen. Amikor visszatértem Izraelbe, ráébredtem, hogy ha Isten szeret engem, akkor Vele akarok lenni. Azt mondtam Neki, hogy ha Jesua segít legyőzni a bűneimet, akkor mindig követni fogom Őt.

Hamarosan észrevettem, hogy amikor csak lehet, meg akarom osztani Jesua szeretetét és életátformáló erejét a zsidó népemmel. A Zsidók Jézusért nagyon sok lehetőséget ad nekem erre – illetve hogy másokat is felkészítsek. Ezen szolgálatom alatt találkoztam gyönyörű feleségemmel, Victoriával. Három gyermekünk van. Izgatottan és alázatosan várom a szolgálatnak ezt az új időszakát, és nagyon hálás lennék az imáitokért.

Úgy vélem, hogy nagy lehetőségek küszöbén állunk. A Biblia egyértelmű. Isten jövőt és reményt ígért a zsidó népnek. A Szentírás olyan megújulásra utal, amilyet még soha nem láttunk. Ez a látás az, aminek előre kell vinnie minket. És ezért vagyok olyan reményteljes a Zsidók Jézusért jövőjét illetően.

Új ügyvezető igazgató áll a Zsidók Jézusért szervezet élén!

Új ügyvezető igazgató áll a Zsidók Jézusért szervezet élén!

Szerző: David Brickner, a JfJ USA kuratórium elnöke

 

Az a hatalmas megtiszteltetés ért, hogy bejelenthetem: az Úr kijelölte az utódomat a Zsidók Jézusért ügyvezető igazgatói posztjára. Örömteli szívvel és teljes bizalommal mondhatom, hogy Aaron Abramson lett Isten választása arra, hogy a Zsidók Jézusért Missziót egy nagyszerű jövőbe vezesse.

Egyesek számára esetleg ez váratlannak tűnhet – de amikor betöltöttem a 60. életévemet, érezni kezdtem az Úr vezetését abban, hogy elkezdjem megalapozni azt, hogy valaki más töltse be ezt a közel három évtizeddel ezelőtt rám bízott szerepet. Elkezdtem imádkozva tervezni ezt a napot, miközben folytattam a szervezet vezetését. Mindez öt évvel ezelőtt kezdődött!

Több mint 25 éve ismerem Aaront. Bebizonyosodott, hogy tehetséges vezető. Egy olyan ember, aki lelkesedik az evangéliumért. Nagyra becsülöm őt. A közös munka során megtapasztaltuk Isten hűségét; és majd látni fogjátok az új vezető-választás folyamatát, amelyet kifejezetten az ő útmutatásai alapján dolgoztunk ki.

Huszonnyolc évvel ezelőtt, amikor Moishe Rosen utódjáról szavaztunk, több esélyes jelölt is volt – és fogalmam sem volt arról, hogy engem fognak választani. De mindannyiunknak erőt adott, hogy láttuk Isten kezét a folyamatban, amely igazolta az Ő vezetését. Izgalommal várom, hogy ismét megláthassam ugyanezt a friss erőt, amikor Aaront felruházzák a vezetői felelősséggel.

Jómagam nem vonulok vissza, hanem nagy örömmel és várakozással lépek át a kuratórium elnöki posztjára (teljes munkaidős beosztásban), ahol továbbra is szolgálom és segítem az új vezérigazgatónkat.

Én leszek Aaron legnagyobb biztatója – és remélem, hogy velem együtt ti is örvendeztek, és bizakodó imádsággal támogatjátok az ő életét és a Zsidók Jézusért Misszió történetének ezen izgalmas, új fejezetét.

Te mennyire szereted Jézust?

Te mennyire szereted Jézust?

Te mennyire szereted Jézust?

Egy teadélután margójára

Hajdu Ildikó írása

 

Kéthetente csütörtökönként tartjuk bibliai teadélutánunkat holokauszt-túlélőinknek és azok gyermekeinek. Örömmel számolhatunk be róla, hogy tanítványaink lelkesen jönnek ezekre az alkalmakra, és egy nagyon egészséges közösségi szellem alakult ki közöttünk. Az elmúlt alkalommal a Lukács 7:36–50-ben leírt történetről beszélgettünk, ahol is a bűnös asszony könnyeivel áztatja, és olajjal keni meg Jézus lábát. A történet számomra lenyűgöző, ugyanis kifejezi azt az alázatot és bűnbánatot, amellyel odamehetünk a világmindenség Teremtőjéhez, kifejezhetjük hódolatunkat, és kérhetjük megbocsájtását.

Azt hittem, hogy minden résztvevő így gondol erre. És azok, akik még nem adták át életüket Jesuának, most majd – ha képletesen szólva is – szaladnak Jesua lába elé. Nem így történt! Jesua azon állításán akadtak fenn kedves „nebulóink”, hogy Szerinte egyesek jobban szeretik Őt, mint mások. A történet ugyanis úgy folytatódik, hogy Jézus azt állítja: akinek több bűne bocsájtatik meg, az jobban szereti Őt. Parázs vita robbant ki. A hangadó Vivien* magával vitte a csoport felét azt állítva, hogy mindenki a maga módján szereti Jézust, és ezt nem lehet mérlegre tenni. Rögtön kiderült, hogy kinek mi van a szívében. Vivien  valójában azt nehezményezte, hogy Jesua különbséget tesz ember és ember között a tekintetben, hogy ki mennyire szereti Őt.

Akárhányan próbálkoztunk megválaszolni a felvetését, nem tudtunk számára kielégítő választ adni. Erre csak a Mennyei Atya képes. Kérlek, imádkozz Vivienért, hogy a szerető Atya kijelentse számára: nem elég a magunk módján szeretni Őt: Isten a szívünk teljességét kívánja. Neki joga van ahhoz, hogy rámutasson szeretetünk hiányosságaira. Kérlek, imádkozz Vivienért, hogy a szíve meglágyuljon, és őszintén leborulhasson Jesua lábai elé.

 

* nem az igazi neve